Reklamace

Reklamační řád

POKUD BUDETE UPLAŤNOVAT REKLAMACI, VŽDY JE NUTNÉ SPOLU SE ZBOŽÍM DONÉST ZÁRUČNÍ LIST (V PŘÍPADĚ REKLAMACE KOLA A KOMPONENTU NA NĚM), DOKLAD O KOUPI V PŘÍPADĚ OSTATNÍHO ZBOŽI.

 Zboží zašlete nebo doneste na kamennou prodejnu na adrese:

Cyklo Faltýnek, Maňákova 812/12, 19800, Praha 9 - Černý Most.

Kontrola zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána

Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.cyklofaltynek.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele: Cyklo Faltýnek, s.r.o. Maňákova 721/5 Praha 9- Černý Most 198 00

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

  • zboží bez předložení dokladu o koupi
  • zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
  • zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
  • zboží mechanicky poškozené
  • zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
  • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Jak uplatnit reklamaci?

V případě, že zboží splňuje kriteria pro přijetí na reklamaci, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu.
V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu.
V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě (Přijetí zboží na reklamaci) společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.

Náležitosti potřebné k reklamaci

  • reklamované zboží zabalte a přiložte kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno
  • přiložte podrobný popis vady výrobku
  • vše zašlete na adresu provozovny Cyklo Faltýnek s.r.o., Maňákova 812/12, Praha 9- Černý Most 198 00. Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu.

Náklady na dopravu

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do provozovny internetového obchodu hradí zákazník. Internetový obchod Vaši reklamaci vyřídí do 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.